Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim
Szukaj w tym dziale:

SEKRETARIAT

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Aleksandrowie Kuj.

czynny jest codziennie w godzinach 7. 30 -15. 30

 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

ul. Halinowo 2 a
87-700 Aleksandrów KujawskiDANE TELEINFORMATYCZNE
Tel. (054) 231-89-00 (centrala)
Tel. / Fax. (054) 282-40-60

 

 

Wykaz telefonów Komendy Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kuj.

 

 

                                       Nr telefonu wewnętrznego 
 Komendant Powiatowy 

907

 Z-ca Komendanta Powiatowego 

908

 Samodzielne stanowisko pracy 
 
ds. Organizacyjno-Kadrowych 

905

 Sekretariat Komendanta  Powiatowego

905

 Dyżurny Operacyjny Powiatu PSK

900

 Samodzielne stanowisko pracy
 ds. kontrolno- rozpoznawczych  i BHP

913

 Sekcja kwatermistrzowsko - techniczna 

912

 Sekcja finansów 

914

 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Aleksandrowie Kuj.

 Dowódca JRG  -  realizuje zadania   operacyjne 

915

 Z-ca Dowódcy JRG 

916

 Dyżurny 

918

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2 w Ciechocinku 

Dowódca JRG -realizuje zadania szkoleniowe

054 283-62-98

centrala

054 283-61-23